Wideo szkolenia z rachunkowości

Właśnie opublikowałam na swojej stronie nowe kursy z podstaw rachunkowości, dotyczące bilansu, operacji bilansowych, rachunku zysków i strat. Z kursu „Bilans od podstaw do szczegółów” dowiesz się jak czytać bilans, czyli jak wyciągać informacje, które są w nim zawarte. Najlepiej jak wyobrazisz sobie, że to TY otwierasz firmę i inwestujesz pewną znaczną kwotę w działalność tej firmy i po prostu nie chcesz jej stracić albo długo ciułaną kwotę w tzw. skarpecie.  Bilans pokaże w co dokładnie zainwestowałaś zainwestowałeś swoje pieniądze. Czyli jakie składniki majątku zostały nabyte i za ile, a to będzie wykazane w bilansie, jako suma aktywów. Będzie to tzw. suma bilansowa ale także suma pasywów jednocześnie. O co tu chodzi? Pasywa pokazują skąd wziąłeś /wzięłaś środki na zakup majątku używanego w działalności. Po polsku to po prostu kapitały, które dzielą się na własne i obce, jeśli korzystasz z dodatkowych źródeł finansowania  np. z kredytów.  Dlatego aktywa zawsze równe są pasywom?

  • Wg jakiej zasady są ułożone aktywa w bilansie?
  • Co wykazujesz w majątku trwałym a co w obrotowym?
  • Czym różni się kapitał własny od obcego? Dowiedz się z kursu.

Bilans od podstaw do szczegółów
Bilans od podstaw do szczegółów + Operacje bilansowe
Operacje bilansowe
Rachunek zysków i strat