Kurs operacje bilansowe

OPIS KURSU: 

Kurs ma na celu przekazać Ci w możliwie wszechstronne informacje o jednym z podstawowych sprawozdań finansowych jakim jest bilans. 

PROGRAM KURSU

  1. Skąd się biorą dane w bilansie?
  2. Jakie zdarzenia gospodarcze nazywa się operacjami bilansowymi?
  3. Jak księguje się na kontach bilansowych? 
  4. Kiedy zapis po stronie DT (WN) a kiedy po CT (MA) ? 
  5. Typy operacji gospodarczych.
  6. Wpływ operacji gospodarczych na bilans.
  7. Zamykanie kont bilansowych.
  8. Co trzeba wiedzieć o zestawieniu obrotów i sald?
  9. Co oznacza bilans otwarcia i bilans zamknięcia?

OBEJRZYJ FRAGMENT KURSU

Rodzaje przykładowych operacji, które zostały zaksięgowane i omówione podczas kursu:

 • zakup materiałów biurowych za gotówkę
 • zakup materiałów biurowych z odroczonym terminem płatności
 • przeznaczenie części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy
 • spłata zobowiązania za zakupione materiały przelewem
 • wpłata do kasy należności od odbiorcy
 • zapłata przelewem zobowiązania z tytułu podatku VAT
 • Wypłata wynagrodzenia dla pracowników z kasy firmy
 • Wpływ na rachunek bieżący środków pieniężnych z przyznanego kredytu inwestycyjnego
 • Zakup materiałów  i przekazanie ich na budowę środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie
 • Wypłata zaliczki dla pracownika na podróż służbową
 • Pracownik dostarczył fakturę zakupu wraz z materiałami, które zakupił z własnych środków
 • Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku
 • potrącenia z listy płac – składki na ubezpieczenia społeczne w części płaconej przez pracownika

 

Pobierz kurs - Operacje Bilansowe

Kurs z dostępem 120 dni. Cena 57 PLN. Przelew Dotpay. Podaj swój adres email, aby uzyskać dostęp do kursu wideo.

/
Sprawdź
Kup TerazDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu SzkoleniaRachunkowosc.pl.