Kurs-Podstawy amortyzacji

Wydatek na składnik majątku który ma służyć w prowadzonej działalności gospodarczej jest niewątpliwie kosztem dotyczącym tej działalności. Jednak nie można go zaliczyć jednorazowo w koszty ( poza wyjątkami). Czas trwania nagrania 0:05:04. Wymagany czas nauki 15 minut.
PROGRAM KURSU:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Czym jest amortyzacja?
2. Jakie składniki majątku podlegają amortyzacji?
II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Obliczanie amortyzacji rocznej i miesięcznej.
2. Ujęcie amortyzacji na kontach księgowych.
3. Ustalenie wartości bilansowej składników majątku, które podlegają amortyzacji

 SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO FRAGMENTU