OCE – odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

Stała cena ewidencyjna ma zastosowanie przy ewidencji wyrobów gotowych z tych samych powodów, co przy ewidencji innego składnika zapasów tj. materiałów. Jednak inaczej ustala się odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów, które w tym przypadku, są różnicą pomiędzy rzeczywistym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych a wartością tych wyrobów w stałej cenie ewidencyjnej. Schemat ustalania i księgowania odchyleń można zapisać w siedmiu krokach, których przyswojenie uczyni Cię mistrzem w tym temacie. Masz teraz możliwość poznania tych kroków:

1) przeksięgowanie do rozliczenia rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych na konto koszty produkcji
2) ustalenie salda konta rozliczenie kosztów produkcji
3) przeniesienie tego salda na konto odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych czyli przeksięgowanie odchyleń
4) obliczenie wskaźnika narzutu odchyleń
5) skorygowanie wartości wydanych z magazynu wyrobów o wskaźnik narzutu czyli obliczanie odchyleń
6) zaksięgowanie odchyleń przypadających na rozchód wyrobów w ślad za rozchodem
7) ustalenie rzeczywistej wartości wyrobów do bilansu

OBEJRZYJ FRAGMENTY KURSU

 

Pobierz kurs -Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych OCE WYROBÓW

Kurs z dostępem 120 dni. Cena 39 PLN. Przelew Dotpay. Podaj swój adres email, aby uzyskać dostęp do kursu wideo.

/
Kup TerazDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu SzkoleniaRachunkowosc.pl.