LIFO FIFO czy AVCO?

OPIS KURSU

      Ustawa o rachunkowości ogranicza swobodę wyboru, aby przedsiębiorstwa nie miały możliwości manipulowania wynikiem finansowym czy wartością zapasów wykazywaną w aktywach dzięki zmianom cen i kosztów z wyższych na niższe i odwrotnie. Dlatego dostępne są cztery metody wyceny rozchodu zapasów:LIFO FIFO LUB AVCO albo SZCZEGÓŁOWA IDENTYFIKACJA.DARMOWY FRAGMENT KURSU.

Metody te zostały omówione w części teoretycznej kursu. Natomiast w części praktycznej na przykładzie danych o obrocie materiałowym w przedsiębiorstwie, pokazano jak obliczać wartości rozchodu zapasów według dostępnych sposobów wyceny. Rozchody materiałów zostały ujęte na kontach księgowych. Omówiono również wpływ wybranych metod na wartość aktywów wykazanych w bilansie oraz osiągnięty wynik finansowy. 

PROGRAM KURSU:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Co obejmują zapasy?
 2. Rodzaje rozchodu zapasów.
 3. Różnice w cenach i kosztach zapasów.
 4. Wetody wyceny rozchody zapasów.
 5. Wycena rozchodu zapasów według LIFO.
 6. Wycena rozchodu zapasów według FIFO.
 7. Wycena rozchodu zapasów według AVCO.
 8. Wycena rozchodu zapasów według szczegółowej identyfikacji.
 9. Te same wartości bez względu na zastosowaną metodę – czy to możliwe?

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  1. Założenia dotyczące przychodów i rozchodów materiałów w przedsiębiorstwie ATAGA.
  2. Wycena rozchodu materiałów wg LIFO.
  3. Wycena rozchodu materiałów wg FIFO.
  4. Wycena rozchodu materiałów wg AVCO.
  5. Wycena rozchodu materiałów wg szczegółowej identyfikacji materiałów.
  6. Wpływ metody wyceny rozchodu na bilans i wynik finansowy przy zastosowaniu metody LIFO.
  7. Wpływ metody wyceny rozchodu na bilans i wynik finansowy przy zastosowaniu metody FIFO.
  8. Wpływ metody wyceny rozchodu na bilans i wynik finansowy przy zastosowaniu metody AVCO.
  9. Wpływ metody wyceny rozchodu na bilans i wynik finansowy – PORÓWNANIE METOD.
  10. KONIEC – POBIERZ ĆWICZENIE.

 

Pobierz kurs - LIFO FIFO czy AVCO

Kurs z dostępem na 120 dni. Cena 29 PLN. Przelew Dotpay. Podaj swój adres email, aby uzyskać dostęp do kursu wideo.

/
Sprawdź
Kup TerazDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu SzkoleniaRachunkowosc.pl.