Kurs – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i inne rozrachunki z pracownikami

Elementy kursu:

  • Ewidencja w księgach rachunkowych listy płac.
  • Księgowanie potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Księgowanie należnej dla Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.
  • Ewidencja składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe finansowej ze środków pracodawcy.
  • Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami:

-zaliczki na delegację

-wypłaconej zaliczki na zakupy materiałów itp.

– udzielonej pożyczki z ZFŚS

– niedoboru zawinionego przez pracownika.
DARMOWY FRAGMENT KURSU.

Czas trwania 0:24:11. W celu opanowania materiału niezbędna praca własna tj. dodatkowe 30 minut. Zatem optymalny czas nauki to 60 minut.


Pobierz kurs - Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Kurs z dostępem 120 dni. Cena 19,99 PLN. Przelew Dotpay. Podaj swój adres email, aby uzyskać dostęp do kursu wideo.

/
Sprawdź
Kup Teraz Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu SzkoleniaRachunkowosc.pl.