DARMOWY KURS PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Od wielu lat spotykam się z osobami, które mają problem w zrozumieniu rachunkowości. Są to studenci, uczniowie bądź osoby korzystające z kursów stacjonarnych. Często wynika to z szybkiego tempa wykładania wiedzy podczas zajęć, bez tłumaczenia. Jeżeli ktoś nie zrozumie podstaw z rachunkowości, to ten temat będzie ciągle wracał, na kolejnych poziomach nauki. Ponieważ takich osób jest naprawdę dużo, nagrałam kurs dostępny dla wszystkich online, który omawia nadrzędne zasady leżące u podstaw księgowania operacji gospodarczych na kontach.

PROGRAM KURSU:

  1. Jakie zdarzenia gospodarcze nazywa się operacjami bilansowymi?
  2. Jak księguje się na kontach bilansowych? Kiedy zapis po stronie DT (WN) a kiedy po CT (MA) ? 
  3. Jakie zdarzenia gospodarcze nazywa się operacjami wynikowymi?
  4. Jak księguje się na kontach wynikowych? Kiedy zapis po stronie DT (WN) a kiedy po CT (MA) ? 
  5. Zamykanie kont bilansowych.
  6. Co trzeba wiedzieć o zestawieniu obrotów i sald?
  7. Co oznacza bilans otwarcia i bilans zamknięcia?
  8. Jak ustala się wynik finansowy?

Trudności jakie się pojawiają zawsze dotyczą wyboru odpowiedniego konta oraz jego prawidłowej strony. Pamiętanie o zasadzie podwójnego zapisu rozwiązałoby wiele problemów… Zasada ta brzmi: Każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana na co najmniej dwóch różnych kontach, po dwóch przeciwstawnych stronach tych kont w tej samej kwocie. Omówienie tej podstawowej zasady oraz innych dotyczących księgowania kontach bilansowych i wynikowych, znajdziesz na kursie. 

 SKORZYSTAJ Z KURSU I ZDOBĄDŻ WIEDZĘ