Środki trwałe i nie trwałe :)

Hej. Te pierwsze służą w prowadzonej działalności gospodarczej, te drugie nie mają z rachunkowością nic wspólnego. Środki trwałe należą do tzw. majątku trwałego a więc w odróżnieniu od składników majątku obrotowego związane są z firmą na dłużej i są to przykładowo: budynki, w których prowadzisz działalność, środki transportu, maszyny produkcyjne albo, urządzenia biurowe oraz wyposażenie w postaci mebli., więc bez nich ani rusz. TYPOWE OPERACJE na ŚT to:
Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, Amortyzacja, Sprzedaż, Likwidacja, Ulepszenie, Aktualizacja,Odpis z tytułu trwałej utraty wartości i ……… wycena na dzień bilansowy bo przecież bilans musi odzwierciedlać rzeczywisty stan majątku i kapitałów.