Operacje wynikowe

Dzisiaj poruszę istotny temat operacji wynikowych istotny- ponieważ jak sama nazwa wskazuję wpływają na wynik,który może być dodatni albo ujemny czyli zyskiem albo stratą. Dlatego musisz wiedzieć: Jak ustalić wynik finansowy prowadzonej działalności i skąd się biorą dane w rachunku zysków i strat, który ten wynik prezentuje? I dlaczego możesz być pewien, pewna, że dane w tym sprawozdaniu są wiarygodne? Bo, że są potrzebne to oczywiste, ponieważ prowadząc działalność gospodarczą chcesz znać wszystkie koszty i przychody, które wpłynęły na rezultat Twojej działalności, jakim, jest osiągnięty wynik finansowy. Zdarzenia gospodarcze powodujące powstanie przychodów i kosztów a przez to kształtujące ostateczny WF a więc zysk lub stratę zapisujesz na kontach wynikowych. Powstanie kosztu księgujesz na odpowiednim koncie kosztów po stronie DT a przychodu na odpowiednim koncie przychodów po stronie CT. Na koniec okresu przychody i koszty przenosisz na konto Wynik Finansowy, które co ciekawe jest kontem bilansowym i obliczasz saldo, będące w tym przypadku różnicą pomiędzy przychodami i kosztami i które jest zyskiem lub stratą w zależności od tego co przeważa. Czy wiesz że w rachunku zysków i strat pokazanych jest kilka wyników? Poza tym istnieją dwa rodzaje kont kosztów działalności podstawowej i dlatego dwa warianty rachunku zysków i strat. Życzę Ci wysokiej nadwyżki przychodów nad kosztami, pozostań w strefie rentowności na zawsze😀  Jestem ciekawa Twojej opinii o treściach publikowanych przeze mnie na blogu, dlatego Twój komentarz będzie mile widziany.