OCE – odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

Witaj to jest ten dzień, w którym możesz skorzystać z kolejnej porcji wiedzy o odchyleniach od cen ewidencyjnych. Tym razem będą to odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych.

OCE wyrobów gotowych czy produktów gotowych?

Wyroby lub produkty – często te pojęcia stosowane są zamiennie a jednak okazuje się, że nie dotyczą tego samego. Otóż produkty gotowe to szersze pojęcie ponieważ obejmują one zarówno wytwarzane wyroby gotowe, jak i świadczone usługi usługi. Dlaczego ewidencja wyrobów gotowych prowadzona jest w tak zwanej stałej cenie, na przykład według kosztu planowanego? Temat stałej ceny ewidencyjnej omawiam szczegółowo w poprzednim wpisie dotyczącym odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów. Więc możesz tam zajrzeć jeśli chcesz. Stała cena ewidencyjna ma zastosowanie przy ewidencji wyrobów gotowych z tych samych powodów. Natomiast inaczej ustala się odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów, które w tym przypadku, są różnicą pomiędzy rzeczywistym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych a wartością tych wyrobów w stałej cenie ewidencyjnej.

Schemat ustalania i księgowania odchyleń można zapisać w 7krokach, których przyswojenie uczyni Cię mistrzem w tym temacie. Masz teraz możliwość poznania tych kroków:

1) przeksięgowanie rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych na konto rozliczenie kosztów produkcji
2) ustalenie salda konta rozliczenie kosztów produkcji
3) przeniesienie tego salda na konto odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych czyli przeksięgowanie odchyleń
4) obliczenie wskaźnika narzutu odchyleń ( jest to relacja odchyleń do wartości wyrobów przyjętych do magazynu -według stałej ceny ewidencyjnej)
5) skorygowanie wartości wydanych z magazynu wyrobów o wskaźnik narzutu czyli obliczanie odchyleń
6) zaksięgowanie odchyleń przypadających na rozchód wyrobów w ślad za rozchodem
7) ustalenie rzeczywistej wartości wyrobów do bilansu

  OBEJRZYJ FRAGMENTY KURSU