OCE – odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

Co się kryję pod pojęciem odchylenia od cen ewidencyjnych?.  JEŚLI WOLISZ SŁUCHAĆ NAGRAŁAM WIDEO TUTAJ Jeśli nie to czytaj dalej. Dla zrozumienia tematu należy wyjść z założenia, że istnieje jakiś wzorzec – poziom i coś co odstaje od tego poziomu. Jest odchylone, różni się. Jest takie powiedzenie, że ktoś ktoś ma odchyły i odstaje od normy  A czym są odchylenia w rachunkowości? Odchylenia w skrócie OCE mogą dotyczyć magazynowanych w przedsiębiorstwie zapasów np. materiałów, które są kupowane jako surowce do wykorzystania w produkcji. Nabyte materiały zazwyczaj są wyceniane w rzeczywistej wartości. Ale w praktyce do ewidencji stosuję się także tzw. stałą cenę ewidencyjną. Jest to cena ustalona na pewnym poziomie tj. bazą do ustalenia są ceny dotychczasowe. Cena ewidencyjna jest tutaj wzorcem, a różnica pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistą ceną zakupu jest odchyleniem. Rzeczywista cena zakupu będzie odbiegała od ceny ewidencyjnej na plus bądź na minus, ponieważ firmy korzystają z różnych dostawców oferujących różne ceny za dany rodzaj materiału i w związku z tym zakup następuje w odmiennych cenach za jednostkę materiału. Poza tym ceny mogą ulegać zmianie. Zastosowanie stałej ceny ewidencyjnej w przedsiębiorstwie, w którym jest naprawdę duży asortyment materiałów staje się wielkim uproszczeniem. Zapewne zapytasz: dlaczego? Dlatego, że upraszcza składowanie materiałów i obniża pracochłonność potrzebną do wyceny rozchodu, wtedy gdy magazynier musi stosować szczegółową identyfikację co do ceny i ilości danego materiału, który wydaje z magazynu. Jeżeli firma stosuje stałą cenę ewidencyjną to dla pracownika magazynu nie będzie to istotne np. z której półki bierze materiały, co to oznacza? Chodzi o to, że przy składowaniu nie ma potrzeby oddzielania poszczególnych partii według ceny zakupu.
Ale ….. przecież z chwilą wydania materiałów do zużycia powstaje koszt. I jest to koszt według ceny ewidencyjnej A zatem nie rzeczywisty. I musisz coś z tym zrobić ponieważ koszty wpływają na wynik finansowy. Więc w tym momencie WF będzie zniekształcony. Więc co musisz zrobić ? Musisz skorygować rozchód o odpowiednią wartość odchyleń, czyli przypominam, różnic pomiędzy ceną rzeczywistą a ceną ewidencyjną, urealniając w ten sposób wartość rozchodu do rzeczywistej wartości. Ale czy nie masz dodatkowej pracy? Wycena rozchodu była uproszczona więc tam czynności ubyło a tu przybyło , ponieważ potrzeba liczyć jakieś tam odchylenia. Jak to zrobić? W prosty sposób. Mnożysz rozchód materiałów przez wskaźnik narzutu odchyleń i problem z głowy. Wskaźnik narzutu odchyleń co to za wskaźnik ? Naprawdę cię to jeszcze interesuje? W takim razie kurs OCE materiałów jest dedykowany dla Ciebie PREMIERA kursu w tym tygodniu.